โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2021

วิทยากรการตลาดออนไลน์

วิทยากร Digital Storytelling เทคนิคการสื่อสารด้วยการเล่าเรื่องยุคดิจิทัล
Librarian Space: ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing

TK Park เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะในกลุ่มบรรณารักษ์ ครู อาจารย์ และ ผู้สนใจ

ภายใต้กิจกรรม Librarian Space ในหัวข้อ ติดปีกบนโลกออนไลน์ด้วย Content Marketing มาร่วมเรียนรู้เพื่อทำความรู้จักกับการทำตลาดเชิงเนื้อหาในยุคดิจิทัล

ที่ประกอบด้วยกระบวนการวางแผน คิดกลยุทธ์ สร้างสรรค์ พัฒนาและส่งต่อเนื้อหาให้เข้าถึงและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และการทำธุรกิจออนไลน์ BrandingChamp.com

“Content Marketing เป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดในยุคดิจิทัล การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคอนเทนต์จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญยิ่ง”

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) ราชเทวี กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่ง
0850672856 (คุณวรธิดา)
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

#สัมมนาฟรี #ฟรีสัมมนา #Storytelling #digitalmarketing #สัมมนา #contentmarketing
#การตลาดออนไลน์ #ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง #ฝากร้านกับTIMELINE3 #LINETIMELINE #TIMELINE
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด